Informace o nás

Český zahrádkářský svaz v Kyjově byl založen v roce 1962. V loňském roce jsme oslavili 50. výročí jeho vzniku. Patřil k nejmasovějším organizacím v Kyjově a okolí. Počty členů se pohybovaly 1200 – 1300 členů. Na přidělení zahrádky byl pořadník a členové pracovali v několika odborných sekcích. Byli zde zelináři, ovocnáři, ale hned od počátku i vinaři. Vinařský spolek pracuje dodnes a jeho členové v roce 2013 připravili již 50. ročník výstavy vín. Dodnes v něm pracují zakládající členové pan Zavrtálek a pan Ježek.

V současné době má ZO ČZS přibližně 600 členů a patří k největším v rámci okresu, ale celé ČR. Jako všechny podobné organizace se také potýkáme s generačními problémy, kdy mladí lidé již nemají vztah k zahrádkařením a ostatní stárnou a nemají následovníky. Také se mění využití zahrádek. Dříve sloužily především k pěstování zeleniny a ovoce pro vlastní potřebu a zásobení rodiny, dnes se stávají místem odpočinku a relaxace.

Výbor základní organizace se schází pravidelně jednou měsíčně, jednou ročně připraví Výroční členskou schůzi, které se účastní okolo stovky členů. Připravujeme pro své členy, ale i zájemce z Kyjova a okolí celou řadu různých akcí. Především jsou to odborné zájezdy na Floru do Olomouce, na květinovou výstavu do rakouského Tullnu, slovenské Nitry, atd… Jezdíme také na relaxační zájezdy do termálních lázní nebo za kulturou do divadel. Vinaři mají své odborné zájezdy, které slouží především k poznávání nových technologií při výrobě vína. Pravidelně organizujeme Výstavu ovoce, zeleniny a květin, zahrádkářský ples a různá školení a semináře. Necháváme se vzdělávat, ale také pro své členy vzdělávací akce připravujeme. Mezi ně například patří praktická ukázka jarního střihání stromů, školení pro vinaře, ukázky vánoční a velikonoční vazby, atd…

Finanční prostředky organizace získává především z pálení destilátů a moštování ovoce. Především pálenice zaznamenala v posledních letech velkou investici, kdy byly staré a poškozené kotle vyměněny za destilační kolonu a rovně moštárna má nové, hygienickým předpisům odpovídající zařízení. Zrekonstruoval se sklad pro vinaře, nakoupilo se chladící zařízení. Celý náš objekt na Luční ulici „dostal“ novou fasádu, byla vyměněna okna a dveře.

Modernizujeme se i v kontaktu s našimi členy, chceme informovat o své činnosti veřejnost. To byl také důvod založení internetové adresy info@zahradkarikyjov.cz a našich webových stránek.

V Kyjově 19. 3. 2013

Mgr. Pavel Navrátil, předseda ZO ČZS Kyjov